ອອກແບບເວບໄຊ້ ແລະ ສິ່ງພິມ     ໂປຣໂມດ ແລະ ສ້າງການຕະຫຼາດ ໃນໂລກ ດິຈິຕອລ  
 
  • ພວກເຮົາຮັບ ອອກແບບ ເວບໄຊ້, ດ້ວຍການອອກ ແບບ ທີ່ສວຍງາມ, ເຫມາະສົມ ແລະ ເຂົ້າກັບ ກິດຈະການ ຂອງລູກ ຄ້າ.

  • ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງຮັບຕິດຕັ້ງ ລະບົບບໍລິຫານ ຈັດການ ເວບ ໄຊ້ (CMS): Joomla ແລະ Wordpress ລວມເຖິງ ລະບົບຄ້າຍຂາຍ ທາງອິນເຕີເນັດ(e-commerce) ແລະ ອື່ນໆ.
  • ອອກແບບໂລ່ໂກ່, ໂຄສະນາ ແລະ ສິ່ງພິມ ທາງທຸລະກິດຕ່າງ...
 
  • ຮັບສ້າງ ການຕະຫຼາດ ໃນໂລກ ອອນໄລ່ນ໌, ເຊັ່ນ: Google ADS, Facebook, Instagram...

    ສ້າງການຕະຫຼາດ ຂອງທ່ານ ໃນໂລກ ອອນໄລ໌ນ (Online), ເພື່ອໃຫ້ຄົນ ຮູ້ຈັກ ບໍລິການ ຂອງເຮົາ ເພີ້ມຂຶ້ນ ເປັນ ຮ້ອຍ ພັນເທົ່າ ທະວີຄູນ, ເພື່ອຄວາມ ຍືນຍົງ ໃນໄລຍະຍາວ, ໃນການ ບໍລິຫານຈັດ ການທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ເຊິ່ງນໍາມາ ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບ ກໍ່ຄືການເພີ້ມ ຍອດຂາຍ ນັ້ນເອງ.

    ພວກເຮົາ ສາມາດ ຊ່ວຍບັນດາ ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ, ໃນການເຮັດ ການຕະຫຼາດ ອອນໄລ໌ນ SEO, ເພື່ອເພີ້ມ ປະສິດທິພາບ ດ້ານການຕະຫຼາດ ໃນຍຸກ ອີຄອມເມີ້ດ(e-commerce) ຍຸກແຫ່ງ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີເທັກ ໂນໂລຢີໄອທີ ເປັນເຄື່ອງມື...

 
    ຖ່າຍພາບໂຄສະນາສິນຄ້າ      
 
  • ການໂຄສະນາ ດ້ວຍ ພາບຖ່າຍ ຄຸນນະພາບສູງ ທີ່ສວຍງາມ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາ ເປັນທີ່ສຸດ ໃນການ ສ້າງຄວາມ ໜ້າສົນໃນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ..