English 

ລາວເວບ ດີຊາຍນ໌ ສະຕູດີໂອ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ ບໍລິການ ອອກແບບ ເວບໄຊ້ ແລະ ກຣາບຟິກ, ພວກເຮົາ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ໃນການ ໂຄສະນາ ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ເທິງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນ: ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ ລວມເຖິງ ບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ຕ່າງໆ.

ພວກເຮົາຍັງຮັບ ເຮັດການຕະຫຼາດ ຜ່ານລະບົບດິຈິຕອລ ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ໃນໂລກອອນໄລນ໌ ປະຈຸບັນເຊັ່ນ: Google ADS, Facebook, Instagram…

ໃນຍຸກ ປະຈຸບັນ ການໂຄສະນາ ທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນເຂົ້າມາ ມີບົດບາດ ຫລາຍ ເນື່ອງຈາກ ວ່າ ມັນເປັນ ແຫລ່ງເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ມີອິດທິພົນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົ້າ ເຖິງລູກຄ້າໄດ້ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ດ້ວຍ ການ ອອກແບບທີ່ສວຍງາມ, ວ່ອງໄວ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ.

ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ເພີ້ມເຕີມ ໄດ້ທີ່:

ລາວ ເວບໂຮ້ດຕິງ ໃຫ້ບລິການ ເຊົ່າພື້ນທີ່ ອອນລາຍ ເວບໄຊ້ ຫລື ເກັບຂໍ້ມູນອອນ ລາຍຂອງທ່ານ ໃນລາຄາຖືກ.

 

ເວບໂຮ້ດຕຶງ ພື້ນທີ່ ບໍ່ຈໍາກັດ ແຖມຟີຣ ໂດເມນເນມ .com .net ຫລື .org ໃນລາຄາ ພຽງແຕ່ 600,000 ກີບ ຕໍ່ປີ ເທົ່ານັ້ນ !