English 

ຫລວງພະບາງ ດີຊາຍນ໌ ສະຕູດີໂອ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ອອກແບບ ເວບໄຊ້ ແລະ ກຣາບຟິກ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການ ໂຄສະ ນາທຸລະກິດ ຂອງທ່ານເທິງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນ: ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ ລວມເຖິງບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ.
ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ການໂຄສະນາທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນເຂົ້າມາມີບົດບາດຫລາຍ ເນື່ອງຈາກ ວ່າ ມັນເປັນແຫລ່ງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ມີຄົນນິຍົມໃຊ້ຫລາຍ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົ້າ ເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ດ້ວຍ ການ ອອກແບບທີ່ສວຍງາມ, ວ່ອງໄວ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ.


ຫລວງພຣະບາງ ເວບໂຮ້ດຕິງ ໃຫ້ບລິການ ເຊົ່າພື້ນທີ່ອອນລາຍ ເວບໄຊ້ ຫລື ເກັບຂໍ້ມູນອອນລາຍຂອງທ່ານ ໃນລາຄາຖືກ.

ເວບໂຮ້ດຕຶງ ພື້ນທີ່ 1000MB ແຖມຟີຣ ໂດເມນເນມ .com .net ຫລື .org

ໃນລາຄາພຽງແຕ່ 600,000 ກີບ ຕໍ່ປີ ເທົ່ານັ້ນ !